Skip navigation

Widget exempel - Masspektrometer

Widget exempel - Masspektrometer

Publisher: T³ Sverige

Område:  Fysik, STEM

Labels: Ekvationer, Elektricitet, Funktioner, , Statistik, Magnetism, Stokastik, STEM, Hypotestest

Elektriska och magnetiska fält

Här visas ett färdigt exempel som har gjorts med hjälp av appen Rita symboler i fysik och matematik.

Utvecklad av Olli Karkkulainen (lärare och T3 instruktör i Finland).

Publisher specific license