Kasta n tärningar med programmering

Kasta n tärningar med programmering

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik, STEM

Labels:  Prov, Kodning, Läroplan, Sannolikhet, Programmering, Statistik, STEM

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Här är ett enkelt litet program där man väljer hur många tärningar man vill kasta och sedan visas resultatet i varje kast och totalsumman.

Vi fångar upp data från alla körningar och gör statistik som vi sedan jämför med de teoretiska sannolikheterna.

 

Om du inte har TI-Nspire så ladda ner en provversion här och testa exemplet.

Publisher specific license