Skip navigation

Afstand & Oppervlakte TI-Nspire CX

Afstand & Oppervlakte TI-Nspire CX

Publisher: WIL-de Wiskunde, T³ Nederland

WIL-de Wiskunde

Område: Mathematics

Labels Acceleration, 3D Geometry

Meetkunde

In deze video laten we zien hoe je de afstand tussen twee meetkundige punten of de oppervlakte van een veelhoek kunt bepalen op de TI-Nspire CX handheld

Creative Commons licence - Attribution-NonCommercial-NoDerivs

 

Meer info: Creative Commons.