Widget - Rita symboler | Fysik & matematik | TI-Nspire

Widget - Rita symboler | Fysik & matematik | TI-Nspire

Publisher: T3 Sverige

Editor: Olli Karkkulainen

Author: Olli Karkkulainen

Område:  Datavetenskap, Matematik, Fysik, STEM

Labels:  Kodning, Fysik, STEM

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.

Widgets –Matematik- och naturvetenskapsapplikation hos TI-Nspire

 TI-Nspire™ Widgets är applikationer som är avsedda för speciella behov. Med denna applikation kan du exempelvis rita elektriska kretsar, ljusbrytning i linser, kraftfulla diagram, flödesscheman m.m.

Just denna widget kommer från Finland och den är utvecklad av Olli Karkkulainen som bl.a. är lärare och T3 instruktör. Den ursprungliga versionen är på finska men han har här gjort en översättning till svenska.

När du använder det svenska språkinställningen i TI-Nspire så visas de nya kommandona på svenska.

Denna Widget är en TI-Nspire-fil som fungerar på samma sätt som vanligt dokument. Det du behöver göra är att ladda ner filen till din dator, och öppna den i TI-Nspire-programmet. Du kan naturligtvis även överföra den till din handenhet och använda den där.

Publisher specific license