Skip navigation

Roliga timmen - Utmaning - Siffran 15

Roliga timmen - Utmaning - Siffran 15

Publisher: Texas Instruments Sverige

Område: Mathematics

Labels Circumference, Perimeter

Siffrorna i varje rad, kolumn och diagonal ska bli 15

Använd siffror mellan 1-9 så att summan av de tre siffrorna i varje rad, kolumn eller diagonal blir 15!

Creative Commons license - Attribution-ShareAlike

More info: creativecommons.org.