Skip navigation

Roliga timmen - Utmaning - Kubens kant

Roliga timmen - Utmaning - Kubens kant

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Vilken punkt tillhör kubens kant?

Vilken punkt tillhör en kant på kuben när vi vet att kubens volym är 8 volymenheter? Kuben är placerad i ett tredimensionellt koordinatsystem enligt figuren.

Creative Commons license - Attribution-ShareAlike

More info: creativecommons.org.