Skip navigation

Roliga timmen - Utmaning - Pariserhjulet

Roliga timmen - Utmaning - Pariserhjulet

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Hur lång är sträckan varje stol tillryggalägger under 450 sekunder?

I detta pariserhjul är avståndet mellan stol G och marken 2 meter, och stol C är 10 meter från marken. Grafen representerar avståndet från marken för stol A under ett helt varv, som varar 60 sekunder.

 

Hur lång är sträckan varje stol tillryggalägger under 450 sekunder?

Creative Commons license - Attribution-ShareAlike

More info: creativecommons.org.