Skip navigation

Roliga timmen - Utmaning - Punkterna i funktionen

Roliga timmen - Utmaning - Punkterna i funktionen

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Vad är summan av de två punkterna som är representerade i funktionen?

Titta på grafen som visar en funktion f. Försök nu att beräkna summan hos uttrycket under grafen. f⁻¹ betyder den inversa funktionen till f.

Creative Commons license - Attribution-ShareAlike

More info: creativecommons.org.