Skip navigation

Modellera en andragradsfunktion | TI-84 Plus CE-T

Modellera en andragradsfunktion | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Funktioner, Kvadratisk funktion

Ma 2 - Funktioner - Målet med denna aktivitet att du ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.

Man ska då först importera bilden till grafräknaren med gratisprogrammet TI Connect™ CE. Du ska sedan analysera den framräknade kvadratiska funktionen och tolka funktionens parametrar i relation till olika mått i bilden.

Publisher specific license