Skip navigation

Roliga timmen - Utmaning - Pengar

Roliga timmen - Utmaning - Pengar

Publisher: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Område: Mathematics

Labels

Hur mycket pengar hade var och en av dem?

Herr Penning var en snål man men bestämde sig för att ge bort 300 kr enligt den här ordningen: 1 kr till Lucas, 2 kr till Eva, 3 kr till Anna, 4 kr till Lucas, 5 kr till Eva och så vidare. Hur mycket pengar hade var och en av dem när Herr Penning hade delat ut alla pengar?

Creative Commons license - Attribution-ShareAlike

More info: creativecommons.org.