Skip navigation

Roliga timmen - Utmaning - Udda tal

Roliga timmen - Utmaning - Udda tal

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Vad är summan av alla siffror på den linjen?

Joanne älskar ojämna tal, och på varje rad i sin anteckningsbok skriver hon ett udda antal udda nummer.

På en av raderna skriver Joanne 15 stycken udda tal. Vad är summan av alla siffror på den linjen?

Creative Commons license - Attribution-ShareAlike

More info: creativecommons.org.