Skip navigation

Roliga timmen - Utmaning - Provsvar

Roliga timmen - Utmaning - Provsvar

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Innan prov, frågar alltid dina elever hur många poäng varje korrekt svar ger? Nästa gång, svara dem följande:

I ett test med 20 frågor ger varje korrekt svar 7 poäng, och för varje fel svar dras 2 poäng av. Om du inte svarar på en fråga kommer du varken att få eller dra av några poäng. Om du får 87 poäng på provet, hur många frågor svarade du inte på?

Creative Commons license - Attribution-ShareAlike

More info: creativecommons.org.