Skip navigation

Roliga timmen - Utmaning - Sammanflätade ringar

Roliga timmen - Utmaning - Sammanflätade ringar

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Vad är kedjans totala längd?

En 0,25 cm tjock tråd skärs i 100 lika delar, som skapar 100 ringar med 2 cm i diameter.

Dessa ringar är sammanflätade så att de bildar en kedja, som du kan se i figuren ovan. Vad är kedjans totala längd?

Creative Commons license - Attribution-ShareAlike

More info: creativecommons.org.