Skip navigation

Roliga timmen - Utmaning - Kuben

Roliga timmen - Utmaning - Kuben

Publisher: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Område: Mathematics

Labels

VIlken är den totala ytan på de små kubernas omålade ytor?

En träkub med 9 cm kantlängd är målad med färg på samtliga 6 sidor. Kuben snittas upp i 27 lika stora kuber med 3 cm kantlängd enligt figuren. Vilken är den totala arean på de små kubernas omålade ytor?

Creative Commons license - Attribution-ShareAlike

More info: creativecommons.org.