Skip navigation

Roliga timmen - Utmanen - Värdet av X

Roliga timmen - Utmanen - Värdet av X

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Vad är värdet av X?

I tabellen här ovan representerar bollen, glassen, solglasögonen, surfbrädan och kameran ett heltal. I den femte positionen på varje rad har vi skrivit summan av talen på den raden. På samma sätt lodrätt, i dnt femte positionen i varje kolumn har vi skrivit summan av talen i kolumnen. Vad är mu värdet av X?

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial

More info: creativecommons.org.