Skip navigation

Koda med TI | Ljusintensitet, If och While | TI-Nspire CX CAS

Koda med TI | Ljusintensitet, If och While | TI-Nspire CX CAS

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels: Extremvärde, Kodning, Elektricitet, Läroplan, Elektromagnetism, , Programmering, STEM

Kapitel 3 - Övning 2 - Ljusintensitet och ljus med If och While

I denna andra aktivitet i kapitel 3 ska vi bygga en automatisk ljus-
omkopplare som ”svarar på” omgivande ljus och mörker genom att tända och släcka hubbens röda LED.

Syfte:

  • READ BRIGHTNESS (Läsa intensitet)
  • Använda en While loop

Använda If…Then…Else…End för att beroende på ljusintensiteten sätta på och släcka ljuse

 

Exemplet kan användas tillsammans med både TI-Nspire CX CAS handenhet och datorprogramvara.

Publisher specific license