Skip navigation

Video | Grafer med TI-Nspire

Video | Grafer med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Datoralgebra, Dynamiska simuleringar, Grafritning, Parabel, Tangent

Ma 2 - Dynamisk utforskning av tangenten till en parabel

Dynamisk utforskning av tangenten till en parabel: grafiskt och symboliskt

Videos

Publisher specific license