Skip navigation

Video | Grafer med TI-Nspire

Video | Grafer med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Grafritning, Linjär

Exempel - Grafisk bestämning av linje genom två punkter

Gör en grafisk bestämning av linjen genom två punkter och dess skärningspunkter med koordinatsystemets axlar

Videos

Publisher specific license