Skip navigation

Video | Grafer med TI-Nspire

Video | Grafer med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Grafer, Linjära funktioner, Youtube

Utforska grafiska linjära funktioner

Utforska grafiskt linjära funktioner: nollpunkter, skärningar med y-axeln och skärningspunkter för två linjära funktioner

Videos

Publisher specific license