Exempel - Grafer med TI-Nspire

Exempel - Grafer med TI-Nspire

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Prov, Grafer, Analys, Linjär algebra, Analytisk geometri, Stokastik

Parabel

Upptäck och analysera kännetecken och egenskaper för en parabel

Videos

Publisher specific license