Skip navigation

Exempel | Funktioner

Exempel | Funktioner

Publisher: T³ Sverige

Author: Bengt Åhlander

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Exponentiell, Funktioner, Grafritning, Linjära funktioner

Ma 1 - Funktioner

Exponentiella funktioner

Öppna den bifogade tns-filen i din TI-Nspire handenhet eller programvara.

Om du inte har någon programvara, kan du ladda ner en 30/90 dagars testversion på denna sida.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial

More info: creativecommons.org.