Skip navigation

Exempel | Sinus, Cosinus, Tangens

Exempel | Sinus, Cosinus, Tangens

Publisher: T³ Sverige

Author: Bengt Åhlander

Område:  Matematik

Labels: T3, Läroplan, Finans, Sinus, Tangent, Trigonometri

Ma1 - Trigomentri

Öppna bifogad tns-fil i din TI-Nspire handenhet eller programvara.

Om du inte har programmet kan du ladda ner en 30-dagars demoversion från denna sida.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial

More info: creativecommons.org.