Skip navigation

Exempel | Geometrisk summa

Exempel | Geometrisk summa

Publisher: T³ Sverige

Author: Bengt Åhlander

Område:  Matematik

Labels: Elektromagnetism, Läroplan, Datainsamling, Geometri, Elektricitet, T3

Ma1 - Geometrisk summa med tns-fil

För att testa exemplet använder du bifogad tns-fil i din TI-Nspire handenhet eller programvara.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial

More info: creativecommons.org.