3. Spåra stege

3. Spåra stege

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Derivata, Differentialekvationer, Övning, Integralkalkyl

Ma 5 | Derivator och Integraler

Denna aktivitet är en uppföljare till de båda andra stegaktiviteterna.
Här har vi konstruerat situationen med stegen och korridorerna i grafappen med geometriverktyg och man kan flytta stegen runt hörnet. Man ser att den i ett visst läge snuddar det inre hörnet mellan korridorerna. Sedan kan man också skapa ett spårningsmönster av stegens rörelse.

Publisher specific license