2. Stege runt ett hörn med trigonometri

2. Stege runt ett hörn med trigonometri

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Curriculum, Derivative, Differential equations, Exercise, Integral calculus

Ma 5 | Derivator och Integraler

Detta är samma problem som Stege runt ett hörn men här använder vi trigonometri genom att låta en viss vinkel vara variabel. Vi kommer fram till samband mellan sinus, cosinus och tangens.
De båda aktiviteterna får en uppföljare i en tredje aktivitet där vi tittar mer geometriskt på problemet.

Publisher specific license