Simulering med sannolikheter

Simulering med sannolikheter

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Övning, Sannolikhet, Statistik

Ma 1 | Sannolikhet och statistik | I aktiviteten gör vi lite olika simuleringar med slumptal.

En rad med nollor och ettor visar ofta ett mönster där ettor och nollor kan klumpa ihop sig i en längre sekvens. Vi tar också upp den kända födelsedagsparadoxen med en enkel simulering och visar på en förklaring

Publisher specific license