Skip navigation

Rörelseproblem och linjära ekvationer

Rörelseproblem och linjära ekvationer

Texas Instruments Sverige

Område: Mathematics

Labels Curriculum, Exercise, Functions, Graphs

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet finns två problem som båda behandlar likformig rörelse.

Här ska eleverna använda både algebraiska och grafiska verktyg. Problemen handlar om en båtresa i en strid ström och en tågresa där en person rör sig i och emot färdriktningen.

Publisher specific license