Regression och korrelation på djupet

Regression och korrelation på djupet

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Curriculum, Exercise

Ma 2 | Statistik | TI-Nspire har inbyggda funktioner för att direkt göra regressionsanalyser och beräkna regressionsekvation och korrelationskoefficient.

Här tar vi upp hur man i kalkylbladsappen kan beräkna dessa. Aktiviteten är tänkt som fördjupning för ambitiösa elever men kan också användas av lärare vid genomgång av begreppet regression.

Publisher specific license