Priser och index

Priser och index

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Regression, Läroplan, Material att beställa, Övning, Matematiskt tänkande, Funktioner, Grafer, Statistik

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet tar vi upp hur man konstruerar ett index i kalkylbladsappen.

Vi jämför konsumentprisernas förändring med linjära och exponentiella förändringar. Begreppet förändringsfaktor lyfts fram på ett naturligt sätt.

Publisher specific license