Skip navigation

Laboration - Boyles lag

Laboration - Boyles lag

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Fysik

Labels: Datainsamling, Fysik, Temperatur

Avsikten med försöket är att finna sambandet mellan trycket och volymen hos en gas vid konstant temperatur.

Syfte:
Avsikten med försöket är att finna sambandet mellan trycket och volymen hos en gas vid konstant temperatur.

Materiel:
Plexiglasspruta (20 cm3), tryckgivare, TI-Nspire och labsläde.

Mätutrustningen:
• Anslut tryckgivaren till kanal CH 1 på labsläden.
• Ställ in en volym på 10 cm3 på trycksprutan och anslut den till tryckgivaren

Publisher specific license