Antal resurser (126) |

Ringa in en cirkel

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Cirkel, Datoralgebra, Tangent

Ma 3 - Täcker in flera områden i kurs 3, symbolhantering -
Två tangenter går igenom origo och den tredje tangenten är parallell med y-axeln.

Utforska cirkelns ekvation

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Tangent, Trigonometri

Ma 3 - Trigometri - Detta är en ganska omfattande aktivitet och i Nspire-dokumentet finns det många frågor som eleverna ska svara på.

Medelvärde, median och standardavvikelse

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Diagram, Statistik

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet så undersöker vi på ett dynamiskt sätt hur olika statistiska mått påverkas när man ändrar enskilda värden i en datauppsättning.

Tangent till en kurva

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Datoralgebra, Läroplan, Derivata, Integralkalkyl

Ma 3: Derivator och integraler -En tangent dras till den del av funktionen y = 1/x som ligger i första kvadranten. Tangenten och axlarna bildar en triangel. Vad kan du säga om arean av denn...

Integraler och analys av inkomstfördelning

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Derivata, Integralkalkyl

Ma 4 - Derivator och Integraler - I denna övning ska vi titta närmare på en inkomstfördelning för inkomsttagare i en region.

Kortaste vägen mellan två fabriker

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Derivata, Övning, Integralkalkyl

Ma 4 - Derivator och Integraler - Bygg vägar mellan fabrikerna och lagret.

Opinionsundersökning

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Övning, Statistik

Ma 2 - Statistik - Vi ska nu titta lite närmare på osäkerheten bakom stickprov på andelar (proportioner).

Triangelolikheten

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Övning, Geometri, Simulering

Ma 2 - Klassisk geometri - Vi attackerar problemet på flera olika sätt: som ett system av linjära olikheter, rent geometriskt och med en simulering.

Valresultat riksdagen 2014

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Data, Övning, Regression, Statistik

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om slutresultatet från riksdagsvalet 2014.

Födelsedagsparadoxen

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Data, Övning, Sannolikhetsexperiment

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Ett av de mest klassiska problemen i sannolikhetsläran som är lätt att demonstrera i en skolklass.

Arbeta med normalfördelning

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Övning, Sannolikhet, Sannolikhetsexperiment, Statistik

Ma 2 - Statistik, Sannolikhet -I denna övning så går vi i detalj igenom hur man kan arbeta med normalfördelningen och lösa problem.

Tallinjen

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Tal

I denna aktivitet får du tillfälle att studera läget av tal på en tallinje.

A0 pappret

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Funktioner, Tal

Ma 1 - Samband och förändring - Funktioner

Tyngdpunkt hos en läskburk

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Datoralgebra, Läroplan, Derivata, Integralkalkyl

Ma 4 - Derivator och Integraler (CAS) - Tyngdpunkten hos en oöppnad burk läsk

Modellera en kvadratisk funktion

Author: TI Sweden

Område:  Matematik, Fysik

Labels:  Datainsamling, Derivata, Övning, Kvadratisk funktion, Tips och tricks

Ma 2 - Funktioner - Fysik 2 - Målet med denna aktivitet att eleverna ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.

Binomialfördelningen och utveckling av binom

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Binomialformler, Sannolikhet

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder. Denna aktivitet handlar om binomialfördelningen.

Areaformler

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Analytisk geometri, Dynamiska simuleringar

Ma 1: Geometri - I denna aktivitet visar vi på ett handgripligt sätt hur man med de dynamiska geometriska verktygen kan komma fram till hur arean av den enkla geometriska formen rektangel.

Kortaste avståndet mellan en punkt och en kurva

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Derivata, Övning, Integralkalkyl, Monte Carlo-metoden

Ma 3: Derivator och integraler - Denna övning passar för kurs 3 som tillämpning på derivata.

Förstå första- och andraderivata

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Derivata, Prov, Integralkalkyl

Ma 3: Derivator och integraler - I denna övning tittar vi mest grafiskt på hur första- och andraderivatan uppför sig för en funktion där lutning och böjning varierar.

Kortaste linjen genom en punkt

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Derivata, Integralkalkyl

Så här lyder problemet: En rätvinklig triangel i första kvadranten har koordinataxlarna som kateter.