Antal resurser (114) |

Medelvärden vid stickprov

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Genomsnitt, Läroplan, Övning, Tillväxt, Statistik

Ma 2 - Statistik - I denna övning ska vi titta på hur man genom stickprov kan dra slutsatser om hela populationen.

Lunchträffen

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Ekvationer, Övning, Funktioner

Ma 2 - Funktioner - Begrepp som behandlas här är räta linjens ekvation, olikhet andragradsfunktioner och enkel koordinatgeometri.

Kortsamlarens dilemma

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Matematisk analys, Övning, Sannolikhet, Sannolikhetsexperiment

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Kortsamlarens dilemma är ett klassiskt sannolikhetsproblem Vi börjar dock med att undersöka ett liknande problem med tärning...

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Data, Övning, Slumpmässighet, Statistik

Ma 2 - Statistik - Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Förtkortning - Tal

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Analys, Läroplan, Faktorisera, Tal

Ma 1 - Tal - Faktorisering

Komplexa tal

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Övning

Ma 4 - Komplexa tal - I denna ganska omfattande aktivitet tar vi upp det mesta om komplexa tal som behandlas i gymnasiet.

Tävlande funktioner

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Derivata, Övning, Integralkalkyl, Sannolikhetsexperiment, Simulering

Ma 3: Derivator och integraler - I det första problemet ska vi titta lite närmare på hur olika typer av funktioner uppför sig för stora värden på den oberoende variabeln.

Maxa en rektangels omkrets

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Matematisk analys, Derivata, Geometri, Integralkalkyl

Ma 4 - Derivator och Integraler - I problemet ska man teckna ett uttryck för rektangelns omkrets och sedan bestämma den största möjliga omkretsen.

Ringa in en cirkel

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Cirkel, Datoralgebra, Tangent

Ma 3 - Täcker in flera områden i kurs 3, symbolhantering - Två tangenter går igenom origo och den tredje tangenten är parallell med y-axeln.

Triangelolikheten

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Övning, Geometri, Simulering

Ma 2 - Klassisk geometri - Vi attackerar problemet på flera olika sätt: som ett system av linjära olikheter, rent geometriskt och med en simulering.

Valresultat riksdagen 2014

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Data, Övning, Regression, Statistik

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om slutresultatet från riksdagsvalet 2014.

Födelsedagsparadoxen

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Data, Övning, Sannolikhetsexperiment

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Ett av de mest klassiska problemen i sannolikhetsläran som är lätt att demonstrera i en skolklass.

Arbeta med normalfördelning

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Övning, Sannolikhet, Sannolikhetsexperiment, Statistik

Ma 2 - Statistik, Sannolikhet -I denna övning så går vi i detalj igenom hur man kan arbeta med normalfördelningen och lösa problem.

Tallinjen

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Tal

I denna aktivitet får du tillfälle att studera läget av tal på en tallinje.

A0 pappret

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Funktioner, Tal

Ma 1 - Samband och förändring - Funktioner

Utforska cirkelns ekvation

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Tangent, Trigonometri

Ma 3 - Trigometri - Detta är en ganska omfattande aktivitet och i Nspire-dokumentet finns det många frågor som eleverna ska svara på.

Medelvärde, median och standardavvikelse

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Diagram, Statistik

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet så undersöker vi på ett dynamiskt sätt hur olika statistiska mått påverkas när man ändrar enskilda värden i en datauppsättning.

Tangent till en kurva

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Datoralgebra, Läroplan, Derivata, Integralkalkyl

Ma 3: Derivator och integraler -En tangent dras till den del av funktionen y = 1/x som ligger i första kvadranten. Tangenten och axlarna bildar en triangel. Vad kan du säga om arean av denn...

Integraler och analys av inkomstfördelning

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Derivata, Integralkalkyl

Ma 4 - Derivator och Integraler - I denna övning ska vi titta närmare på en inkomstfördelning för inkomsttagare i en region.

Kortaste vägen mellan två fabriker

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Derivata, Övning, Integralkalkyl

Ma 4 - Derivator och Integraler - Bygg vägar mellan fabrikerna och lagret.