Antal resurser (126) |

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Sannolikhet, Statistik

Ma 2 - Statistik och sannolikhet - . Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Nationella provexempel - Ma 3c

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Prov

Nationellt provexempel - Lösning på två ett exempel från nationellt prov i Ma3c

Labb - EKG

Author: TI Sweden

Område:  Biologi

Labels:  Sannolikhet, Övning

Labb - EKG - Syftet med försöket är att studera ett EKG och förklara dess utseende. Bestäm personens puls

Labb - Andning och fotosyntesen

Author: TI Sweden

Område:  Biologi

Labels:  Dynamiska simuleringar, Datainsamling, Dynamiska system, Övning

Syftet med försöket är att studera hur koncentrationen av koldioxid och syrgas förändras då gröna växter utsätts för ljus och när de står i mörker. Kompensera för att växten andas även unde...

Minsta arean av en konservburk

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Analytisk geometri, Läroplan

Ma 3 - Derivator & Integraler

Kurvor i konsten

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Ekvationer, Trigonometri

Ma 3 - Trigometri - Denna aktivitet kan användas som breddning i kurs 3 när cirkelns ekvation behandlas.

Upprepade beräkningar

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Övning, Tal

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder

Inga vanliga medelvärden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Algebra, Genomsnitt, Geometri, Grafritning, Grafer, Programmering

Ma 1: Samband och förändring - Vanligtvis när vi pratar om medelvärden så menar vi det aritmetiska medelvärdet. I en del sammanhang så kan man dock inte räkna med det.

Tangenter till en cirkel

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Derivata, Övning, Funktionsplotter

Ma 4 - Derivator och Integraler - Cirklar kan man rita i programmet på två sätt: antingen som kägelsnittekvationer eller som halvcirklar med funktionsuttryck.

Komplexa tal

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Övning

Ma 4 - Komplexa tal - I denna ganska omfattande aktivitet tar vi upp det mesta om komplexa tal som behandlas i gymnasiet.

Tävlande funktioner

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Derivata, Övning, Integralkalkyl, Sannolikhetsexperiment, Simulering

Ma 3: Derivator och integraler - I det första problemet ska vi titta lite närmare på hur olika typer av funktioner uppför sig för stora värden på den oberoende variabeln.

Maxa en rektangels omkrets

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Matematisk analys, Derivata, Geometri, Integralkalkyl

Ma 4 - Derivator och Integraler - I problemet ska man teckna ett uttryck för rektangelns omkrets och sedan bestämma den största möjliga omkretsen.

Medelvärden vid stickprov

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Genomsnitt, Läroplan, Övning, Tillväxt, Statistik

Ma 2 - Statistik - I denna övning ska vi titta på hur man genom stickprov kan dra slutsatser om hela populationen.

Lunchträffen

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Ekvationer, Övning, Funktioner

Ma 2 - Funktioner - Begrepp som behandlas här är räta linjens ekvation, olikhet andragradsfunktioner och enkel koordinatgeometri.

Kortsamlarens dilemma

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Matematisk analys, Övning, Sannolikhet, Sannolikhetsexperiment

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Kortsamlarens dilemma är ett klassiskt sannolikhetsproblem Vi börjar dock med att undersöka ett liknande problem med tärning...

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Data, Övning, Slumpmässighet, Statistik

Ma 2 - Statistik - Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Förtkortning - Tal

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Analys, Läroplan, Faktorisera, Tal

Ma 1 - Tal - Faktorisering

Trigonometri och likformighet

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Analytisk geometri

Ma 1 - Geometri - Se effekterna på värdena sinus, cosinus och tangens när man ändrar sidlängder och vinklar i rätvinkliga trianglar.

Vektorer

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Vektoranalys

Ma 1 - Geometri - I de nya ämnesplanerna från 2011 ska eleverna i kurs 1c studera vektorbegreppet.