Antal resurser (114) |

Laboration - Se hur det låter - röstanalys

Author: TI Sweden

Område:  Fysik

Labels:  Datainsamling, Fysik

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då du sjunger en så ren ton som möjligt.

Laboration - Varifrån kommer knallen när man drar en kork ur en flaska?

Author: TI Sweden

Område:  Fysik

Labels:  Datainsamling, Övning, Fysik

Avsikten med försöket är att undersöka hur ljudet uppkommer då en kork dras ut ur en flaska.

Laboration - Impulslagen

Author: TI Sweden

Område:  Fysik

Labels:  Datainsamling, Övning, Fysik

Avsikten med försöket är att verifiera impulslagen.

Labb - Titrering av svag syra med stark bas

Author: TI Sweden

Område:  Kemi

Labels:  Kemi, Läroplan, Datainsamling, Övning

Syfte: Avsikten med försöket är undersöka utseendet hos grafen då man titrerar en svag syra med en stark bas samt att kontrollera koncentrationsangivelsen på ättiksprit, inköpt i en livsme...

Labb - Titrering av stark syra med stark bas

Author: TI Sweden

Område:  Kemi

Labels:  Kemi, Läroplan, Datainsamling

Avsikten med försöket är att, med två gällande siffror, bestämma koncentration hos en viss utspädd saltsyra.

Summa och differens

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Tal

Ma 1 - Tal - Arbeta vidare med filen sum_o_diff

Labb - Djur i bur

Author: TI Sweden

Område:  Biologi

Labels:  Övning

Labb - Djur i Bur - Syftet med försöket är att undersöka förhållandet mellan syrgasupptagandet och koldioxidavgivandet hos ett litet djur.

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Sannolikhet, Statistik

Ma 2 - Statistik och sannolikhet - . Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Nationella provexempel - Ma 3c

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Prov

Nationellt provexempel - Lösning på två ett exempel från nationellt prov i Ma3c

Labb - EKG

Author: TI Sweden

Område:  Biologi

Labels:  Sannolikhet, Övning

Labb - EKG - Syftet med försöket är att studera ett EKG och förklara dess utseende. Bestäm personens puls

Labb - Andning och fotosyntesen

Author: TI Sweden

Område:  Biologi

Labels:  Dynamiska simuleringar, Datainsamling, Dynamiska system, Övning

Syftet med försöket är att studera hur koncentrationen av koldioxid och syrgas förändras då gröna växter utsätts för ljus och när de står i mörker. Kompensera för att växten andas även unde...

Minsta arean av en konservburk

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Analytisk geometri, Läroplan

Ma 3 - Derivator & Integraler

Kurvor i konsten

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Ekvationer, Trigonometri

Ma 3 - Trigometri - Denna aktivitet kan användas som breddning i kurs 3 när cirkelns ekvation behandlas.

Upprepade beräkningar

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Övning, Tal

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder

Inga vanliga medelvärden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Algebra, Genomsnitt, Geometri, Grafritning, Grafer, Programmering

Ma 1: Samband och förändring - Vanligtvis när vi pratar om medelvärden så menar vi det aritmetiska medelvärdet. I en del sammanhang så kan man dock inte räkna med det.

Tangenter till en cirkel

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Derivata, Övning, Funktionsplotter

Ma 4 - Derivator och Integraler - Cirklar kan man rita i programmet på två sätt: antingen som kägelsnittekvationer eller som halvcirklar med funktionsuttryck.

Trigonometri och likformighet

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Analytisk geometri

Ma 1 - Geometri - Se effekterna på värdena sinus, cosinus och tangens när man ändrar sidlängder och vinklar i rätvinkliga trianglar.

Vektorer

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Vektoranalys

Ma 1 - Geometri - I de nya ämnesplanerna från 2011 ska eleverna i kurs 1c studera vektorbegreppet.