Antal resurser (282) |

Roliga timmen - Utmaning - Punkterna i funktionen

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Vad är summan av de två punkterna som är representerade i funktionen?

Roliga timmen - Utmaning - Chokladägg

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Algebra, Analys

Vad är sannolikheten att du får ett vitt chokladägg utan pris?

Roliga timmen - Utmaning - Kvadratens sida

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Hur lång är kvadratens sida?

Koda med TI | Rover´s sensorer | TI-Nspire CX teknik

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Kodning, Läroplan, Programmering, STEM, TI-Innovator, 

Kapitel 5 - Övning 2 - Testa Rovers avståndsmätare

Antal kast tills man får en sexa

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Läroplan, Data, Sannolikhet, Statistik, Tabeller

Ma 1 - Statistik och sannolikhet

Exponentialfunktioner och logaritmer

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Temperatur, Läroplan, Exponentiell, Funktioner, Grafritning, Invers funktion, Bilder

Ma 2 - Funktioner - Vad kännetecknar en växande exponentialfunktion?

Formler och mönster

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Programvara, Läroplan, Handledning, Geometri, Youtube

Ma 1 - Geometri - Samband och förändring

Inga vanliga medelvärden

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Algebra, Läroplan, Grafritning, Tal

Ma 1: Samband och förändring

Koda med TI | For-loopar | TI-84 Plus CE-T

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Kodning, Läroplan, Programmering, TI-Innovator

Kapitel 2 - Övning 3 - Loopar med toner

Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-84 Plus CE-T

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Kodning, Läroplan, Programmering, TI-Innovator, 

Kapitel 4 - Övning 1 - Ditt första Rover-program

Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-84 Plus CE-T

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Kodning, Läroplan, Programmering, TI-Innovator, 

Kapitel 4 - Övning 3 - Använda COLOR och tidsinställning

Koda med TI | Koordinater | TI-Nspire CX-teknik

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels:  Kodning, Läroplan, Programmering, STEM, TI-Innovator, 

Kapitel 6 - Övning 1 - Introduktion till koordinater

Koda med TI | Koordinater

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels: , Kodning, Läroplan, Programmering, STEM, TI-Innovator, 

Kapitel 6 - Tillämpning - Slumpvandring