Antal resurser (314) |

A0 pappret

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Funktioner, Tal

Ma 1 - Samband och förändring - Funktioner

Tyngdpunkt hos en läskburk

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Datoralgebra, Läroplan, Derivata, Integralkalkyl

Ma 4 - Derivator och Integraler (CAS) - Tyngdpunkten hos en oöppnad burk läsk

Modellera en kvadratisk funktion

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik, Fysik

Labels: Datainsamling, Derivata, Övning, Kvadratisk funktion, Tips och tricks

Ma 2 - Funktioner - Fysik 2 - Målet med denna aktivitet att eleverna ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.

Binomialfördelningen och utveckling av binom

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Binomialformler, Sannolikhet

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder. Denna aktivitet handlar om binomialfördelningen.

Areaformler

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Analytisk geometri, Dynamiska simuleringar

Ma 1: Geometri - I denna aktivitet visar vi på ett handgripligt sätt hur man med de dynamiska geometriska verktygen kan komma fram till hur arean av den enkla geometriska formen rektangel.

Kortaste avståndet mellan en punkt och en kurva

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Derivata, Övning, Integralkalkyl, Monte Carlo-metoden

Ma 3: Derivator och integraler - Denna övning passar för kurs 3 som tillämpning på derivata.

Förstå första- och andraderivata

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Derivata, Prov, Integralkalkyl

Ma 3: Derivator och integraler - I denna övning tittar vi mest grafiskt på hur första- och andraderivatan uppför sig för en funktion där lutning och böjning varierar.

Kortaste linjen genom en punkt

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Derivata, Integralkalkyl

Så här lyder problemet: En rätvinklig triangel i första kvadranten har koordinataxlarna som kateter.

Ekvationer med komplexa tal och faktorsatsen

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Ekvationer

Ma 4 - Komplexa tal - Detta är den andra delen av aktiviteter om komplexa tal.

Slantsingling och stora talens lag

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Övning, Sannolikhetsexperiment, Statistik

Ma 1, Ma 2: Statistik och sannolikhet - Denna övning kan passa bra att ta upp under sannolikhetsläran i Kurs 1. Den kan också tas upp i kurs 2.

Flugproblem

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Derivata, Integralkalkyl

Ma 4: Derivator och integraler - I denna övning löser vi ett problem både med en analytisk algebraisk lösning, en grafisk lösning och en smart enkel geometrisk lösning.

Världsrekordlopp 100 m

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Data, Derivata, Integralkalkyl

Ma 3, Ma 4 - Derivator och Integraler - Detta är exempel på tillämning av derivator och integraler och är också exempel på hur man med kraftfulla verktyg kan modellera på riktiga data.

Fibonaccis talföljd

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Övning, Tal, Numerisk intregrering

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Denna världsberömda talserie förekommer i många olika sammanhang i matematiken, naturen, konsten och arkitekturen.

Antal kast tills man får en sexa

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Matematik

Labels: Analytisk geometri, Läroplan, Övning, Linjär algebra, Sannolikhet, Sannolikhetsexperiment, Statistik

Ma 1 - Statistik, Sannolikhet - Detta är en övning som man brukar göra för hand i många klasser.