Skip navigation

Antal resurser (313) |

Koda med TI | Loopar | TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels: Programmering, T3, Vektoranalys

Kapitel 4 - Övning 1 - Loopar och For(…)-loopen.

Sammanställa data

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Data, Diagram, Övning, Statistik

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Detta är en grundläggande aktivitet om hur man kan behandla och presentera data i en variabel.

Modellera en avkylningsprocess

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Område:  Kemi, Matematik, STEM

Labels: Datainsamling, Läroplan, Programmering, Data, Differentialekvationer, Eulers metod, Övning, 

Ma 5 - Differentialekvationer - Ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen.

Skissa funktion

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Område:  Matematik

Labels: Stokastik, Läroplan, Övning, Funktionsplotter, Funktioner, Grafritning

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet finns fyra scenarier som ger anvisning om hur en graf som beskriver ett scenario kan ritas.

Andragradsekvationer på djupet

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Område:  Matematik

Labels: Iteration, Algebra, Serier, Datoralgebra, Läroplan, Övning, Problemlösning, Kvadratisk

Ma 2 - Algebra - I denna aktivitet går vi igenom vad begreppet kvadratkomplettering innebär.

Linjära ekvationer fram och tillbaka

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Område:  Matematik

Labels: Algebra, Datoralgebra, Läroplan, Datainsamling, Ekvationer, Övning

Ma 1 - Algebra - I denna aktivitet så går vi genom hur du kan utnyttja CAS-motorn hos TI-Nspire för att steg för steg lösa ekvationer.

Tåg i rörelse

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Övning, Funktionsplotter, Funktioner, Grafritning

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet ska eleverna göra observationer av rörelsen hos två objekt, i detta fall två tåg.

Utforska en trigonometrisk formel

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Område:  Matematik

Labels: Datainsamling, Läroplan, Kurvanpassning, Övning, Differentialekvationer, Grafer, Problemlösning, Triangel, Trigonometri

Ma 3, Ma 4 - Trigonometri - Den här aktiviteten handlar om att visualisera och utforska cosinussatsen.