Skip navigation

Antal resurser (313) |

Koda med TI | Använda variabler och uttryck | TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  STEM

Labels: Simulering, Programmering

Kapitel 2 - Övning 2 - Mata in ett värde för en variabel

Koda med TI | Villkorssatser | TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels: Potenser och rötter, Programmering, T3, Algebra

Kapitel 3 - Övning 3 - If…Then…Else…End Delbarhet

Koda med TI | Grafer | TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik, STEM

Labels: Grafritning, Programmering

Kapitel 5 - Övning 2 - Punkter och Pixlar

Koda med TI | Tilldela värden till variabler | TI-Nspire CX CAS

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  STEM

Labels: Programmering

Kapitel 2 - Övning 3 - Funktioner och globala variabler

Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  STEM

Labels: Kodning, Läroplan, Programmering, TI-Innovator, 

Kapitel 4 - Övning 3 - Använda COLOR och tidsinställning

Widget - Rita symboler i fysik - tillämpnings App | TI-Nspire

Publisher: T³ Sverige

Editor: Olli Karkkulainen

Author: Olli Karkkulainen

Område:  Datavetenskap, Matematik, Fysik, STEM

Labels: , Fysik, STEM

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.

Roliga timmen - Utmaning - Kvadratens sida

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Hur lång är kvadratens sida?

Roliga timmen - Utmaning - Pengar

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Hur mycket pengar hade var och en av dem?

Roliga timmen - Utmaning - Godis

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Hur mycket godis är kvar?