Skip navigation

Total Resources (151) |

Koda med TI | Använda variabler och uttryck | TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  STEM

Tags: Simulation, Programming

Kapitel 2 - Övning 2 - Mata in ett värde för en variabel

Koda med TI | Villkorssatser | TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  STEM

Tags: Powers and roots, Programming, T3, Algebra

Kapitel 3 - Övning 3 - If…Then…Else…End Delbarhet

TI-Innovator-System für MINT – TI Rover im Koordinatensystem

Author: Hans-Martin Hilbig

Topic:  STEM

Tags: 3D Geometry, Coding, Coordinate systems, Programming, STEM, T3, 

Lektion 7 der MINT Garage Freising. Lässt den TI Rover auf Flipchart-Karopapier bestimmte Punkte abfahren.

Koda med TI | Grafer | TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Graphing, Programming

Kapitel 5 - Övning 2 - Punkter och Pixlar

Koda med TI | Tilldela värden till variabler | TI-Nspire CX CAS

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  STEM

Tags: Programming

Kapitel 2 - Övning 3 - Funktioner och globala variabler

The Rover can Power and Drive learning in the classroom

Author: Sanjeev Meston

Topic:  Mathematics, Physics, STEM

Tags: Programming, Algebra, Coding, Functions, Graphing, Sharing Inspiration 2019, STEM, T3, TI-Innovator, TI-Innovator Rover

The Rover can Power and Drive learning in the classroom
The TI-Innovator Rover provides a great opportunity to strive for multi-dimensional STEM focused integrated learning.

Omgeschreven cirkel bij 3 punten

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Equations, Programming, Tangent, Curve fitting, Graphing

Geef de vergelijking van de omgeschreven cirkel bij drie punten

Bepaal formule rechte lijn

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Statistics, Programming, Data

Bepaal de formule van een lineair verband

Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  STEM

Tags: Coding, Curriculum, Programming, TI-Innovator, 

Kapitel 4 - Övning 3 - Använda COLOR och tidsinställning

Happy number generator

Author: Sebastian Rauh

Topic:  Mathematics

Tags: Tutorial, Programming

A small collection of programs to calculate happy numbers