Total Resources (114) |

3. Spåra stege

Author: TI Sweden

Topic:  

Tags:  , , , , 

Ma 5 | Derivator och Integraler

Undersöka primtal

Author: TI Sweden

Topic:  

Tags:  , , , , , 

Ma 1 | Tal i olika former

Amorteringar på lån

Author: TI Sweden

Topic:  

Tags:  , , , , , , , , , , 

Ma 1 | Tal i olika former

Stegen och lådan

Author: TI Sweden

Topic:  

Tags:  , , , , , , , 

Ma 2 | Grafer, Funktioner och Geometri

Undersöka ändringskvoten

Author: TI Sweden

Topic:  

Tags:  , , , , , , 

Ma 3 | Förändring och Derivatabegrepp

Synvinkel på två sätt

Author: TI Sweden

Topic:  

Tags:  , , , , 

Ma 4 | Trigonometri

Räkneoperationer med komplexa tal

Author: TI Sweden

Topic:  

Tags:  , , , , , 

Ma 4 | Komplexa tal

Hur många har någonsin levat?

Author: TI Sweden

Topic:  

Tags:  , , , , , 

Ma 4 | Derivator och Integraler

Riemannsumma

Author: TI Sweden

Topic:  

Tags:  , , , , 

Ma 5 | Derivator och Integraler

Ljusvägar

Author: TI Sweden

Topic:  

Tags:  , , , , , 

Ma 4 | Derivator och Integraler

1. Stege runt ett hörn

Author: TI Sweden

Topic:  

Tags:  , , , , 

Ma 5 | Derivator och Integraler

2. Stege runt ett hörn med trigonometri

Author: TI Sweden

Topic:  

Tags:  , , , , 

Ma 5 | Derivator och Integraler

Tillämpningar på differentialekvationer

Author: TI Sweden

Topic:  

Tags:  , , , 

Ma 5 | Differentialekvationer | I denna aktivitet tar vi upp några modeller från naturvetenskapen.

Tillämpningar på logaritmer kan avslöja fuskare

Author: TI Sweden

Topic:  

Tags:  , , , 

Ma 2 | Algebra | Varför börjar så många tal med en etta?

Priser och index

Author: TI Sweden

Topic:  

Tags:  , , , , , , , 

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet tar vi upp hur man konstruerar ett index i kalkylbladsappen.

Regression och korrelation på djupet

Author: TI Sweden

Topic:  

Tags:  , 

Ma 2 | Statistik | TI-Nspire har inbyggda funktioner för att direkt göra regressionsanalyser och beräkna regressionsekvation och korrelationskoefficient.

Simulering med sannolikheter

Author: TI Sweden

Topic:  

Tags:  , , , 

Ma 1 | Sannolikhet och statistik | I aktiviteten gör vi lite olika simuleringar med slumptal.

Riktningsfält

Author: TI Sweden

Topic:  

Tags:  , , , 

Ma 5 | Differentialekvationer | Riktningsfält är en grafisk representation av antiderivator och mer generellt lösningar till differentialekvationer

Rörelseproblem och linjära ekvationer

Author: TI Sweden

Topic:  

Tags:  , , , 

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet finns två problem som båda behandlar likformig rörelse.

Insektsvandring

Author: TI Sweden

Topic:  

Tags:  , , , , 

Ma 4 och 5 | Diskret matematik | I denna aktivitet finns två problem om insekter som vandrar i koordinatplanet längs räta linjer och längs periferin på en cirkel.