Total Resources (126) |

Sammanställa data

Publisher: TI Sweden

Author: Texas Instruments Inc

Topic:  

Tags:  , , , , 

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Detta är en grundläggande aktivitet om hur man kan behandla och presentera data i en variabel.

Modellera en avkylningsprocess

Publisher: TI Sweden

Author: Texas Instruments Inc

Topic:  , , 

Tags:  , , , , , , , 

Ma 5 - Differentialekvationer - Ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen.

Vad är riktningsfält?

Publisher: TI Sweden

Author: Texas Instruments Inc

Topic:  

Tags:  , , , , , 

Ma 5 - Differentialekvationer - Introduktion av riktningsfält

Skissa funktion

Publisher: TI Sweden

Author: Texas Instruments Inc

Topic:  

Tags:  , , , , , 

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet finns fyra scenarier som ger anvisning om hur en graf som beskriver ett scenario kan ritas.

Tillämpning av linjära olikheter

Publisher: TI Sweden

Author: Texas Instruments Inc

Topic:  

Tags:  , , , , , , , , 

Ma 2 - Algebra - Tillämpningar av linjära olikheter.

Andragradsekvationer på djupet

Publisher: TI Sweden

Author: Texas Instruments Inc

Topic:  

Tags:  , , , , , , , 

Ma 2 - Algebra - I denna aktivitet går vi igenom vad begreppet kvadratkomplettering innebär.

Numeriska metoder för DE-lite mer på djupet

Publisher: TI Sweden

Author: Texas Instruments Inc

Topic:  , 

Tags:  , , , , , , , , , , , 

Ma 5 - Differentialekvationer - Numeriskt beräkna stegen i Euler och Runge Kutta-metoderna

Linjära ekvationer fram och tillbaka

Publisher: TI Sweden

Author: Texas Instruments Inc

Topic:  

Tags:  , , , , , 

Ma 1 - Algebra - I denna aktivitet så går vi genom hur du kan utnyttja CAS-motorn hos TI-Nspire för att steg för steg lösa ekvationer.

Tåg i rörelse

Publisher: TI Sweden

Author: Texas Instruments Inc

Topic:  

Tags:  , , , , 

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet ska eleverna göra observationer av rörelsen hos två objekt, i detta fall två tåg.

Upptäcka logaritmer?

Publisher: TI Sweden

Author: Texas Instruments Inc

Topic:  

Tags:  , , , , , 

Ma 2 - Algebra - Motsatser / invers

Utforska en trigonometrisk formel

Publisher: TI Sweden

Author: Texas Instruments Inc

Topic:  

Tags:  , , , , , , , , 

Ma 3, Ma 4 - Trigonometri - Den här aktiviteten handlar om att visualisera och utforska cosinussatsen.

Koda med TI | Grundläggande programmering - TI-Nspire CX CAS

Publisher: TI Sweden

Author: Texas Instruments Inc

Topic:  

Tags:  , , 

Kap 1 - Övning 1 - Grundläggande programmering

Stegen och lådan

Author: TI Sweden

Topic:  

Tags:  , , , , , , , , 

Ma 2 | (Ma 3, Ma 4) Grafer, Funktioner och Geometri, Derivata begrepp

3. Spåra stege

Author: TI Sweden

Topic:  

Tags:  , , , , 

Ma 5 | Derivator och Integraler

Undersöka primtal

Author: TI Sweden

Topic:  

Tags:  , , , , , 

Ma 1 | Tal i olika former

Amorteringar på lån

Author: TI Sweden

Topic:  

Tags:  , , , , , , , , , , 

Ma 1 | Tal i olika former

Undersöka ändringskvoten

Author: TI Sweden

Topic:  

Tags:  , , , , , , 

Ma 3 | Förändring och Derivatabegrepp

Synvinkel på två sätt

Author: TI Sweden

Topic:  

Tags:  , , , , 

Ma 4 | Trigonometri

Räkneoperationer med komplexa tal

Author: TI Sweden

Topic:  

Tags:  , , , , , 

Ma 4 | Komplexa tal

Hur många har någonsin levat?

Author: TI Sweden

Topic:  

Tags:  , , , , , 

Ma 4 | Derivator och Integraler