Total Resources (314) |

Widget - Rita symboler i fysik - tillämpnings App | TI-Nspire

Publisher: T³ Sverige

Editor: Olli Karkkulainen

Author: Olli Karkkulainen

Topic:  , , , 

Tags:  , , 

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.

Video | Widget Rita i fysik och matematik - Matematiska figurer

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Topic:  , 

TI-Nspire™ Widget & Matematiska figurer version.(12.10.2018)

Video | Widget Rita i fysik och matematik - Kraftfigur

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Topic:  , 

Tags:  , , 

TI-Nspire™ Widget & Kraftfigur (version 12.10.2018)

Video | Algebra med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  

Tags:  , , 

Faktoruppdelning och utveckling av polynomuttryck

Widget exempel - Elkretsar

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Topic:  , 

Tags:  , , 

Elkretsen och potentialkurvan i samma bild.

Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  

Tags:  , , 

Bestäm medelvärde, median, kvartiler, standardavvikelse och mer för en datamängd

Video | Naturvetenskap med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  , 

Tags:  , , , , , , , , , , , , , , , 

Använd matematiska verktyg för att analysera data från ett vetenskapligt experiment.

Video | Elektriskt kopplingsschema

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Topic:  , , 

Tags:  , , , 

Rita ett elektriskt kopplingsschema

Video | MINT med TI-Nspire - Experiment

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  

Tags:  , 

Utöka programmering till STEM-experiment genom att läsa data från sensorer med hjälp av TI-Innovator Hub

Video | Regression med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  

Tags:  , 

Utforska en exponentiell modell med dynamisk användning av exponentiell regression.

Video | Moddelering med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  

Tags:  , , 

Placera dina foton som bakgrund och börja undersöka vilka matematiska modeller du har fångat.

Widget exempel - Kraft-figurer och grafer - TI-Nspire teknik

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Topic:  , 

Tags:  , , , , , 

Exempel med kraft och grafer

Video | Widget "Rita i fysik"

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Topic:  , , 

Tags:  , , , 

TI-Nspire™ Widgets  (version 12.10.2018)

Lösa linjära ekvationer med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  , 

Tags:  , , , , , 

Ma 1 - Algebra - Ett program som löser en ekvation på formen ax + b = cx + d

Kasta tärningar med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  , 

Tags:  , , , , , , 

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Här är ett enkelt litet program där man väljer hur många tärningar man vill kasta och sedan visas resultatet i varje kast och totalsumman.

Roliga timmen - Utmaning - Bokhyllan

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  

Vad är det maximala antalet fack vi kan använda?

Roliga timmen - Utmaning - Vad är klockan?

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  

Hur mycket är klockan nästa gång?

Roliga timmen - Utmaning - Pariserhjulet

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  

Hur lång är sträckan varje stol tillryggalägger under 450 sekunder?