Skip navigation

Profile Of : T³ Sverige

T³ Sverige

Stockholm, Sweden


T3.Sverige@ti.com

http://t3sverige.se


T3 – Teacher Teaching with Technology™  - är ett lärarnätverk där du kan dela med dig, och även ta del av andras ideer och visioner, om hur man kan använda Texas Instruments pedagogiska hjälpmedel  i matematik, naturvetenskap, teknik och programmering.

T3 anordnar fortbildning för lärare i hur man implementerar och använder teknologi på bästa sätt i klassrummet, samtidigt som du får beprövade övningsuppgifter och utbildningsmaterial till din klass. Det svenska T3 lärarteamet bestor i största del av erfarna och verksamma lärare.

Antal resurser (20) |

Video | Widget Rita i fysik och matematik - Matematiska figurer

Publisher: T³ Sverige

Område:  Matematik, STEM

TI-Nspire™ Widget & Matematiska figurer version.(12.10.2018)

Video | Widget Rita i fysik och matematik - Kraftfigur

Publisher: T³ Sverige

Område:  Fysik, STEM

Labels: Acceleration, Fysik, Tips och tricks

TI-Nspire™ Widget & Kraftfigur (version 12.10.2018)

Video | Widget "Rita i fysik"

Publisher: T³ Sverige

Område:  Matematik, Fysik, STEM

Labels: Acceleration, , STEM, Youtube

TI-Nspire™ Widgets  (version 12.10.2018)

Widget exempel - Modell och lösning - TI-Nspire teknik

Publisher: T³ Sverige

Område:  Matematik, Fysik, STEM

Labels: Elektricitet, , , STEM

Färdigt exempel som är gjort med appen Rita symboler i fysik och matematik

Widget exempel - Elkretsar

Publisher: T³ Sverige

Område:  Fysik, STEM

Labels: Fysik, STEM, Elektricitet

Elkretsen och potentialkurvan i samma bild.

Widdget exempel - Vågrörelser

Publisher: T³ Sverige

Område:  Matematik, Fysik, STEM

Labels: Sharing Inspiration 2017, , Fysik, STEM

Exemplet visar vågrörelser där man bl.a. tar hänsyn till hur ljuset bryts.

Widget - Rita symboler i kemi - Tillämpnings App. | TI-Nspire teknik

Publisher: T³ Sverige

Område:  Kemi

Labels: Kemi

Ritverktyg i kemi med TI-Nspire teknik - v.3.7.4

Widget - Rita symboler i fysik - tillämpnings App | TI-Nspire

Publisher: T³ Sverige

Område:  Datavetenskap, Matematik, Fysik, STEM

Labels: , Fysik, STEM

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.

Exempel | Lån index

Publisher: T³ Sverige

Author: Bengt Åhlander

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Bråk, Index, Geometri, T3

Ma1 - Lån index med tns-fil

Exempel | Pythagoras sats bevis

Publisher: T³ Sverige

Author: Bengt Åhlander

Område:  Matematik

Labels: Läroplan, Pythagoras, T3

Ma1 - Pythagoras sats bevis

Exempel | Förändringsfaktor

Publisher: T³ Sverige

Author: Bengt Åhlander

Område:  Matematik

Labels: Faktorisera

Faktoriseringsexempel med tns-fil