Profile Of : TI Sweden

user

TI Sweden

Stockholm, Sweden


sweden-ti@ti.com


Antal resurser (116) |

Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: Tips and tricks, Statistics, Physics

Bestäm medelvärde, median, kvartiler, standardavvikelse och mer för en datamängd

Kasta tärningar med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics, STEM

Labels: Coding, Curriculum, Exam, Probability, Programming, Statistics, STEM

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Här är ett enkelt litet program där man väljer hur många tärningar man vill kasta och sedan visas resultatet i varje kast och totalsumman.

Roliga timmen - Utmaning - Bokhyllan

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Vad är det maximala antalet fack vi kan använda?

Roliga timmen - Utmaning - Vad är klockan?

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Hur mycket är klockan nästa gång?

Roliga timmen - Utmaning - Pariserhjulet

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Hur lång är sträckan varje stol tillryggalägger under 450 sekunder?

Roliga timmen - Bonds skugga

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Labels: 3D Geometry

Hur stort är det maximala avstånd från väggen han ska vara placerad på utan att hans egen skugga syns?

Roliga timmen - Utmaning - Pizzan

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Hur mycket måste var och en betala för att täcka notan?

Roliga timmen - Utmaning - Kubens kant

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Vilken punkt tillhör kubens kant?

Roliga timmen - Utmaning - Anteckningsboken

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Hur många sidor har anteckningsboken?

Roliga timmen - Utmaning - VM-spel

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Kan Forsberg göra mål?

Roliga timmen - Utmaning - Kepsen

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Vem ropar först den rätta färgen på sin egen keps?

Roliga timmen - Utmaning - Provsvar

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Innan prov, frågar alltid dina elever hur många poäng varje korrekt svar ger? Nästa gång, svara dem följande:

Roliga timmen - Utmaning - Udda tal

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Vad är summan av alla siffror på den linjen?

Roliga timmen - Utmaning - Chokladen

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Hur många chokladbitar tog Oscar?

Roliga timmen - Utmaning - Draken

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Område:  Mathematics

Vad sägs om en utmaning i sann Game of Thrones anda!